ગાંધીનગરગુજરાતરાષ્ટ્રીય

સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ ધારાસભ્યો અને સાંસદો સામે થયેલા કેસોને ઝડપી ચાલવવા આપ્યો આદેશ.

નવી દિલ્હી :
ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યોની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે. તમામ ધારાસભ્યો અને સાંસદો સામે થયેલા કેસ ઝડપી ચલાવવા સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે. ધારાસભ્યો અને સાંસદોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થઈ શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ ધારાસભ્યો અને સાંસદો સામે થયેલા કેસોને ઝડપી ચાલવવા આદેશ કર્યો છે. રાજ્યની તમામ જિલ્લા કોર્ટોને ધ્યાનમાં રાખી હાઈકોર્ટેના રજીસ્ટ્રાર જનરલે લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. ક્રિમિનલ કેસ ચાલતા હોવાના લિસ્ટમાં ધારાસભ્યો અને સાંસદો સામે 92 કેસ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. 50થી વધુ ધારાસભ્યો અને સાંસદોનો લિસ્ટમાં નામ સાથે સમાવેશ થયો છે. SCના આદેશ બાદ HCના રજિસ્ટારે MLA અને MPના નામ જાહેર કર્યા છે. HCએ તમામ જિલ્લા કોર્ટને કેસ ઝડપી ચલાવવા આદેશ કર્યો છે. ક્રિમિનલ કેસ ધરાવતા નેતાઓની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. ધારાસભ્યો અને સાંસદો સામે કેસ ઝડપી ચલાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ કર્યો છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x