ગાંધીનગરગુજરાત

JEE Main 2021 એપ્રિલ પરીક્ષા માટે નોંધણી કરવાની છેલ્લી તારીખ, જલ્દી કરો અરજી

ગાંધીનગર :

આવતીકાલે JEE Main એપ્રિલ 2021 ની પરીક્ષા માટે નોંધણી માટેની છેલ્લી તારીખ છે. જે વિદ્યાર્થીઓ આ મહિનાની પરીક્ષામાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય, તેઓએ જલ્દીથી સત્તાવાર વેબસાઇટ jeemain.nta.nic.in ની મુલાકાત લઈને નોંધણી કરાવવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓને તેમની અરજી ફોર્મ કાળજીપૂર્વક ભરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે (જેઇઇ મેઈન 2021 એપ્લિકેશન ફોર્મ) (JEE Main 2021 Application Form), કારણ કે તેઓ કોઈપણ ભૂલ સુધારી શકશે નહીં. એનટીએ (National Testing Agency : NTA) અનુસાર, આ વખતે એપ્લિકેશન કરેક્શન વિંડોનો કોઈ વિકલ્પ રહેશે નહીં. જેઇઇ મુખ્ય પરીક્ષા 27 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ સુધી રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (National Testing Agency : NTA) દ્વારા લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષા દેશભરના વિવિધ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર લેવામાં આવશે.

તમને જણાવીએ કે એપ્રિલ સત્રમાં ફક્ત પેપર 1 નું આયોજન કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો બીઇ / બીટેક (BE/BTech) ના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષા જેઇઇ મેઈન પેપર 1 માં ભાગ લેશે. તે જ સમયે, એજન્સી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સૂચના મુજબ, એપ્રિલ સત્રમાં જેઇઇ મેઈન પેપર 2 (B.Arch) અને (B.Planning) નું આયોજન કરવામાં આવશે નહીં.

JEE Main 2021 Registration: આ સ્ટેપ્સ દ્વારા કરો નોંધણી

વિદ્યાર્થીઓ નીચે આપેલા સ્ટેપ્સની મદદથી નોંધણી કરાવી શકે છે.

સ્ટેપ 1: વિદ્યાર્થીઓ રજીસ્ટ્રશન માટે, સત્તાવાર વેબસાઇટ jeemain.nta.nic.in પર જાઓ.

સ્ટેપ 2: આ પછી, JEE (Main) April 2021 Session: Fill Registration Form ની સત્રની વેબસાઇટ પરની લિંક પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ 3: હવે જો તમે પ્રથમ વખત એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવા જઇ રહ્યા છો, તો New Registration લિંક પર ક્લિક કરો, નહીં તો ડાઇરેક્ટ લૉગઇન કરો.

સ્ટેપ 4: લૉગઇન કર્યા પછી, અરજી ફોર્મમાં માંગેલી માહિતી જેમ કે નામ, સરનામું, ઇમેઇલ, માતાપિતાનું નામ અને અન્ય માહિતી સબમિટ કરો.

સ્ટેપ 5: હવે તમારા સાઇન અને ફોટો અપલોડ કરો.

સ્ટેપ 6: એપ્લિકેશન ફી સબમિટ કરો.

સ્ટેપ 7: બધી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, એપ્લિકેશનનું એક પ્રિન્ટ કાઢી લો.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x