ગાંધીનગરગુજરાત

ગાંઘીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં માત્ર બે વિભાગનું ઇન્સ્પેક્શન થયું

ગાંધીનગર:
પાટનગરને મેડીકલ કોલેજ મળ્યા બાદ હવે પીજી કોલેજ પણ આગામી સમયમાં મળે તેવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. મેડીકલ કોલેજ દ્વારા પીજીનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા માટે દિલ્લી આરોગ્ય વિભાગમાં દરખાસ્ત મોકલી દેવામાં આવી છે. આજે પીજીના અભ્યાસક્રમ માટે પ્રાયમરી લેવલનું ઇન્સ્પેક્શન કરવા એમસીઆઇની ટીમ ધામાં નાખશે. ગુરૂવારે એમસીઆઇની ટીમ ઇન્સ્પેક્શનમાં આવી હતી અને માઇક્રોબાયોલોજી અને પેથોલોજી વિભાગમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી અધિકારીની રજાઓ પણ કેન્સલ કરવામાં આવી હતી.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x