આંતરરાષ્ટ્રીય

બ્રિટનમાં અભ્યાસ કરવા માગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે યુકે સરકારે શરૂ કરી નવી સરળ પોઇન્ટ આધારિત વિઝા સિસ્ટમ

લંડન :
બ્રિટનમાં અભ્યાસ કરવા માગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે યુકે સરકાર દ્વારા નવી સરળ પોઇન્ટ આધારિત વિઝા સિસ્ટમને સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. જે અગાઉની સ્ટુડન્ટ વિઝા સિસ્ટમ કરતા વધુ સરળ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. યુકેની યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરવા માટે હવે જે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ ૭૦ પોઇન્ટ ધરાવતા હશે તેમને સ્ટુડન્ટ વિઝા આપવામાં આવશે. ભારત સહિત વિદેશનાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ ૫ ઓક્ટોબર સુધીમાં વિઝા મેળવવા માટે અરજી કરી શકશે. જે માન્ય શિક્ષણ સંસ્થાએ તેમને ઓફર કરી હશે તેમાં પ્રવેશ માટે વિઝા અરજદારો જરૂરી પોઇન્ટસ ધરાવતા હોય તે અનિવાર્ય છે. તેઓ અંગ્રેજી બોલવાની કુશળતા ધરાવતા હોવા જોઈએ અને યુકેમાં તેમનાં અભ્યાસ દરમિયાન પગભર હોવા જોઈએ. નવા સ્ટુડન્ટ વિઝા રૂટથી યુકેમાં અભ્યાસ કરવા માગતા હજારો ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને ઘણો ફાયદો થશે.
યુકેની હોમ ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે, નવા વિઝા રૂટમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓને એક સરખું મહત્ત્વ આપવામાં આવશે. આ વર્ષનાં અંતમાં બ્રેક્ઝિટ અમલમાં આવ્યા પછી યુરોપથી આવતા વિદ્યાર્થીઓને પણ અન્ય દેશનાં વિદ્યાર્થીઓ જેટલું જ મહત્ત્વ અપાશે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x