ગાંધીનગરગુજરાત

રાજ્યભરમાં માસ્ક ન પહેરનારા પાસેથી વસુલાયો અધધધ 114 કરોડનો દંડ

ગાંધીનગર :

કોરોનાનું સંક્ર્મણ ઘટાડવા માટે માસ્કને (Mask) ફરજીયાત કરવામાં આવ્યા હતા. આમ છતાં ઘણા લોકો માસ્ક(Mask) પહેરતા ના હતા. માસ્ક ના પહેરવા પર સૌથી પહેલા 100 રૂપિયા દંડથી શરૂઆત કરી હતી. આમ છતાં ઘણા લોકો માસ્ક પહેરતા ના હતા. આ બાદ માસ્ક ના પહેરવાનો દંડ 1 હજાર કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યભરમાં ડિસેમ્બર સુધી માસ્ક ના પહેરવા પર 114 કરોડ રૂપિયાની વસુલાત કરી હતી. સૌથી વધુ દંડ 30 કરોડ રૂપિયા અમદાવાદમાં વસૂલાયો હતો. આ બાદ સુરતમાં 11 કરોડ, ખેડામાં 8 કરોડ રૂપિયાના દંડની વસુલાત કરવામાં આવી હતી. સૌથી ઓછું દંડ ભરનાર જિલ્લો ડાંગ હતો. ડાંગમાં 23 લાખની વસુલાત કરવામાં આવી હતી.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x