ગાંધીનગરગુજરાત

ગાંધીનગર જીલ્લામાં માં કોંગ્રેસે પ્રમુખો ની નિમણુકો કરી : જુઓ કોની ક્યાં થઇ નિમણુક

ગાંધીનગર : ગુજરાત કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અમિતભાઇ ચાવડાએ ગાંધીનગર જિલ્લાની  વિવિધ  તાલુકા અને શહેર  સમિતિના પ્રમુખોશ્રીઓની જાહેરાત કરી.

ક્રમ તાલુકો/શહેર પ્રમુખનું નામ/સરનામું  પ્રમુખ
ગાંધીનગર તાલુકો પ્રવિણજી જવાનજી ઠાકોર  mpravin
પેથાપુર શહેર નટવરસિંહ અર્જુનસિંહ ડાભી  mntvr
માણસા તાલુકો ગીરવતસિંહ મોહનસિંહ ચાવડા  mgrvr
માણસા શહેર ડૉ.તુષાર સુમંતપ્રસાદ જાની  mtusar

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *