ગાંધીનગર

પેથાપુરમાં નિ:શુલ્ક સર્વરોગ આર્યુવેદ નિદાન કેમ્પ યોજાયો.

ગાંધીનગર :

          પેથાપુર સરકારી દવાખાના પર સ્ટેટ મોડેલ આર્યુવેદ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ કોલવડા, વેલનેસ સેન્ટર અને પેથાપુર નગરપાલિકાના ઉપક્રમે નિશુલ્ક સર્વરોગ આર્યુવેદ નિદાન, સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરાયુ હતુ. તેમાં 209 દર્દીએ લાભ લીધો હતો. તબીબો મિહિર વાજા, રાજેશ ડોડિયા, મેહુલ પરમાર, આનંદ દવે તથા સુનિલ રાપોલુએ સેવાઓ આપી હતી.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *