ગાંધીનગરગુજરાત

રાઘવજી પટેલની નાદુરસ્ત તબિયતને લઈ પંચાયત અને કૃષિ વિભાગનો ચાર્જ બચુભાઈ ખાબડને સોંપાયો

રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી રાઘવજી પટેલની નાદુરસ્ત તબીયતને લઈ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેમાં રાજ્યનાં કેબિનેટ મંત્રી રાઘવજી પટેલના વિભાગનો હવાલો અન્ય મંત્રીને સોંપાયો છે. રાઘવજી પટેલનો ચાર્જ બચુભાઈ ખાબડને પંચાયત અને કૃષિ વિભાગનો ચાર્જ સોંપાયો છે. રાઘવજી પટેલની નાદુરસ્ત તબિયતને લઈ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય મંત્રી કુંવરજી હળપતિને અન્ય વિભાગનો હવાલો સોંપાયો છે. વિધાનસભામાં મંત્રીની ગેરહાજરીમાં વિભાગના જવાબો આપવા ચાર્જ સોંપાયો છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *