ગુજરાત

ગત 24 કલાકમાં રાજ્યના 34 તાલુકામાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ

ગત 24 કલાકમાં રાજ્યમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસ્યો છે. રાજ્યના 34 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં વિસાવદરમાં 26 મી.મી., ધરમપુરમાં 25, કપરાડામાં 24, થાનમાં 21 મી.મી વરસાદ વરસ્યો છે.

34 તાલુકામાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ
ગત 24 કલાકમાં રાજ્યમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસ્યો છે. રાજ્યના 34 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં વિસાવદરમાં 26 મી.મી., ધરમપુરમાં 25, કપરાડામાં 24, થાનમાં 21 મી.મી વરસાદ વરસ્યો છે.

2 જળાશયો એલર્ટ પર અને 1 જળાશય વોર્નિંગ પર
સિંચાઇ વિભાગના અધિકારી દ્વારા રિઝિયન વાઈઝ સ્ટોરેજની સ્થિતિ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના 206 જળાશયો પૈકી 2 જળાશયો એલર્ટ પર અને 1 જળાશય વોર્નિંગ પર હોવાનું પણ તેમને જણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત SSNNL વિભાગના અધિકારીશ્રી દ્વારા સરદાર સરોવર સ્ટોરેજ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

ગઇકાલે આ જિલ્લાઓમાં જોવા મળી મેઘ મહેર
ગઇકાલે જૂનાગઢ, વલસાડ, ભરૂચ, અમરેલી, નવસારી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર,  સુરત, તાપી, ડાંગ અને બોટાદ જિલ્લામાં મેઘ મહેર જોવા મળી છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x