ગાંધીનગરગુજરાત

ગુજરાત: પશુપાલકો સારા સમાચાર, સુમુલ ડેરીએ દૂધનાં ભાવમાં કર્યો વધારો

સુરત
સુરત જિલ્લાનાં પશુપાલકો માટે સારા સમાચાર સાંભળવા મળ્યા છે. હવે સુમુલ ડેરીએ કિલો ફેટ દીઠ દૂધના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. સુમુલ ડેરીએ ભેંસના દૂધમાં 5 રૂપિયા વધાર્યો કર્યો છે. આ દૂધનો જૂનો ભાવ 690 રૂપિયા હતો. જે વધારીને 695 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે. આ ભેંસના દૂધની વાત હતી, જેમાં 5 રૂપિયાનો વધારો થયો છે તો બીજી તરફ ગાયના દૂધના ભાવમાં 10 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગાયના દૂધનો જૂનો ભાવ 670 રૂપિયા હતો. જે હવે વધારીને 680 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે. અચાનક દૂધના ભાવમાં વધારાનું મુખ્ય કારણ ઘાસચારાની અછત અને પશુ દાણના ભાવમાં વધારો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જો કે આ ભાવ વધારાથી પશુપાલક ખુશખુશાલ છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x