ગાંધીનગર

એસ.જી., એસ.વી. શિવહરી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે તાલીમ કાર્યક્રમ યોજાયો

ગાંધીનગર :

તા. 3/06/2019 થી તા. 6/06/2019 ના રોજ કડી ખાતે સર્વવિધ્યાલય સંકુલમાં વિષય વસ્તુને એક્ટીવીટી દ્વારા કઈ રીતે રજુ કરી શકાય તે વિષય પર એસ.જી., એસ.વી શિવહરી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે ટ્રેનીંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટ્રેનીંગના માર્ગદર્શક અર્જુન સર, વિશાલ સર, અનુપમ દાસ ગુપ્તા હતા. આ ટ્રેનીંગમાં શિક્ષકોને અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ દ્વારા પાઠને કઈ રીતે રજૂ કરી શકાય તે વિશે શીખવ્યું હતું. ૬ જુને દરેક શિક્ષકે પ્રવૃત્તિ દ્વારા શિક્ષણનો એક એક ડેમો પણ આપ્યો હતો. શિક્ષકોએ આ તાલીમ કાર્યક્રમમાં ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x