ગાંધીનગર

જે.એમ.પી. ગોપાલક વિદ્યાસંકુલ માં ગુરુપૂર્ણિમા કાર્યક્રમ ઉજવાયો.

ગાંધીનગર :
ગાંધીનગર શહેરના સેક્ટર – ૧૫ માં આવેલી જે.એમ.પી ગોપાલક વિદ્યા સંકુલ માં આજ રોજ ગુરુપૂર્ણિમા કાર્યક્રમ ઉજવવામાં આવ્યું. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ગુરુનું મહત્વ અને ગુરુ વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું. જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ ગુરુપૂર્ણિમાની થીમ ઉપર ડાંસ અને નાટક કર્યું . વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષકોને ટિલક કરીને ગુરુઓનું સન્માન કર્યું. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના પ્રિય શિક્ષક વિશે જણાવ્યું.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x