ગાંધીનગરગુજરાત

ખેડૂતો માટે મહત્વના સમાચાર, ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા આજથી રજિસ્ટ્રેશન શરૂ

ગાંધીનગર :

રાજ્યમાં સારા વરસાદને લઇને મગફળીનું ઉત્પાદન સારુ થયું હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે. જેને ખરીદવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સેન્ટર ખોલવામાં આવશે. સમગ્ર રાજ્યમાં 124 સેન્ટર પરથી મગફળી ખરીદવામાં આવશે. આ ખરીદીનું ખેડૂતોને પેમેન્ટ સમયસર મળી જશે તેવી ખાતરી પણ આપવામાં આવી છે. ખેડૂતોને SMS થી પણ જાણકારી આપવામાં આવશે.

ખેડૂતોએ સરકારે જાહેર કરેલા ભાવ પર ઉઠાવ્યો હતો સવાલ

રાજ્યમા મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ થોડા દિવસ પહેલા મગફળીના ટેકાના ભાવની જાહેરાત કરી હતી. જો કે ખેડૂતોએ આ ટેકાના ભાવને લઇને સવાલ ઉઠાવતાં કહ્યું હતું કે હાલમાં માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીનું 1250થી વધુના ભાવે વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે સરકારે જાહેર કરેલા 1018ના ભાવે કોણ વેચશે?

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *