આંતરરાષ્ટ્રીયરાષ્ટ્રીય

ભારતીય સબમરીન સાથે જોડાયેલ ‘ટોપ સિક્રેટ’ માહિતી લીક: રિપોર્ટ

Scorpene-submarine
ફ્રાન્સ સંરક્ષણ સોદાના કોન્ટ્રાક્ટર DCNS દ્વારા ભારતીય નેવી માટે તૈયાર કરાયેલ સ્કૉરપીન-ક્લાસ સબમરીનની યુદ્ધ ક્ષમતા સાથે જોડાયેલ ગુપ્ત માહિતી લીક થઇ છે. આ સમાચાર એક ઑસ્ટ્રેલિયન દૈનિકમાં છપાયા છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x