રાષ્ટ્રીય

ટાટા સન્સે સાયરસ મિસ્ત્રી પર એનસીએલટીના આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી

નવી દિલ્હી
ટાટા સન્સે સાયરસ મિસ્ત્રી પર નેશનલ કંપની કાનૂની અપીલ ઓથોરિટી (એનસીએલટી) ના આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી છે. એનસીએલટીનો નિર્ણય પહેલા ટાટા સન્સની તરફેણમાં આવ્યો, ત્યારબાદ સાયરસ નિર્ણયના વિરોધમાં એનસીએલએટીમાં ગયો. ત્યારબાદ, 18 ડિસેમ્બરના રોજ, એનસીએલએટીએ સાયરસ મિસ્ત્રીની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો અને ફરીથી અધ્યક્ષ બનવાનો આદેશ આપ્યો.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x