ગાંધીનગરગુજરાત

હેપ્પી યુથ ક્લબ દ્વારા નિ:શુલ્ક સર્વ રોગ નિદાન સારવાર કેમ્પ નું આયોજન

હેપ્પી યુથ ક્લબ દ્વારા નિ:શુલ્ક સર્વ રોગ નિદાન સારવાર કેમ્પ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.આ સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પમાં નિષ્ણાત તબીબો દ્વારા વિના મુલ્યે વિવિધ રોગોનું નિદાન તથા જરૂર જણાય તો સારવારની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે. શિબિરમાં પેટના રોગો, શ્વાસ, ઉધરસ, કફ, સાંધાના દુખાવા, મણકાની તકલીફ, ડાયાબીટીસ, સ્થૂળતા, કાન-નાક-ગળા-આંખ-અને દાંતના રોગો, વ્યંધત્વ, ઉત્તમ સંતતિ, સગર્ભાવસ્થાની સમસ્યા સહિતના તમામ રોગો અંગે દર્દીઓને નિદાન તથા સારવાર અંગે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે તેમજ જરૂરિયાત મુજબ વિના મુલ્યે દવાઓ પણ આપવામાં આવશે. આ કેમ્પનો મહત્તમ લાભાર્થીઓ લાભ લઇ શકે તે માટે હેપ્પી યુથ ક્લબ દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. આ કેમ્પ અંગેની વિગત નીચે મુજબ છે.

:: નિ:શુલ્ક આર્યુવેદ નિદાન સારવાર શિબિર ::

• તારીખ:- ૨૪/૦૯/૨૦૧૬
• સમય :- બપોરે ૦૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સુધી
• સ્થળ :- સરકારી પ્રાથમિક શાળા, ફતેપુરા, સેક્ટર- ૧૫,ગાંધીનગર.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x