ગાંધીનગરગુજરાત

રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય : લોક ડાઉન દરમિયાન ડિટેઇન થયેલા વાહનો પોલીસ સ્ટેશનથી છોડાવી શકાશે

ગાંધીનગર :
કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા માટે રાજ્યમાં લોકડાઉનનો ચુસ્ત પણે અમલ થઈ રહેલ છે. આ લોકડાઉન દરમિયાન પોલીસ દ્વારા લોકડાઉનના ભંગ તથા મોટર વાહન કાયદા હેઠળની જોગવાઇઓ મુજબ ડીટેઇન કરેલા વાહનો મુકત કરાવવા વાહન માલિકને પોલીસ તથા આર. ટી . ઓ .એમ બે કચેરીએ જવું ન પડે તથા સોયલ ડીસન્ટસીંગ પણ જળવાય તે હેતુથી લોકડાઉન દરમિયાન વાહન ડીટેઇન કરવાના ગુન્હાઓ સમાધાન શુલ્ક લઇ વરીત નિકાલ કરવાનો રાજય સરકારે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે આ માટે જાહેરનામા દ્વારા પોલીસ હેડ કોન્સટેબલ તથા તેની ઉપરના પોલીસ અધિકારીઓને સત્તા આપવામાં આવી છે તેમ વાહન વ્યવહાર વિભાગની યાદીમાં જણાવાયું છે .

યાદીમાં વધુમાં જણાવ્યા અનુસાર રાજય સરકારે તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામાથી ટ્રાફીક ગુન્હાઓ માંડવાળ કરવા માટેની માંડવાળ ફી ( સમાધાન શુલ્ક ) લેવાનું નક્કી કરાયું છે . લોકડાઉન પીરીયડ દરમયાન ડીટેઇન થયેલા વાહનોના સબંધમાં આ જાહેરનામા હેઠળ માંડવાળ ફી લઇ શકાશે .

અત્રે ઉલલેખનીય છે કે તા .૧ર/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા પ્રમાણે દસ્તાવેજ રજુ કરવા ચેકીંગ મેમો આપ્યાથી ૧૫ દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે . આ દસ્તાવેજો ડીજીલોકરથી પણ રજુ કરી શકાય છે . દસતાવેજોની વેલીડીટી તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ દરમ્યાન પુરી થઇ ગઇ હોય તો પણ ભારત સરકારના તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ ની એડવાઇઝરી મુજબ આ વેલીડીટી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સુધી માન્ય ગણાય છે. સમાધાન શુલ્ક અંગેની માહિતી અને દરની જાણકારી વાહન વ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરીની cot.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી મળી શકશે તેમ વધુમાં જણાવાયું છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x