ગાંધીનગરગુજરાત

ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત : દરેકના ખાતામાં રૂ.1000 રૂપિયા જમા થશે

ગાંધીનગર :

આજ રોજ મુખ્યમંત્રી શ્રી ના સચિવ શ્રી અશ્વિની કુમારે પત્રકારોને સંબોધતા ગુજરાત સરકારની રચના સામાન્ય નાગરિકોને રાહત આપતી મોટી જાહેરાત કરી હતી. રાજ્યના 66 લાખ કુટુંબોને રાજ્ય સરકાર રૂપિયા 1000 આપશે. સોમવારથી દરેક કુટુંબના ખાતામાં 1000 રૂપિયા જમા થશે, આ સહાય મેળવવા માટેેે કોઈપણ લોકોને સરકારમાં કોઈપણ પ્રકારની અરજી કરવાની જરૂર નહિ પડે, સરકાર પોતાની પાસે રહેલા ડેટા માંથી જ જમા કરાવશે. સરકાર દ્વારા આ રાહત આપવા થી રાજ્ય સરકાર ઉપર આવશે 660 કરોડનો બોજો આવશે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x