ગાંધીનગર

પાટનગરમાં ઠંડીનો પ્રકોપ : શહેરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 8.2 અને મહત્તમ તાપમાન 28 ડીગ્રી નોંધાયુ

ગાંધીનગર :

પાટનગર ગાંધીનગરમાં ઠંડીના ચમકારા સાથે ગુરૂવારે લઘુત્તમ તાપમાન 8.2 અને મહત્તમ તાપમાન 28 ડીગ્રી નોંધાયુ હતુ. રાજ્યમાં કોલ્ડવેવની સ્થિતિથી ગાંધીનગરમાં ચાર દિવસથી પવન સાથે ઠંડી અનુભવાઈ રહી છે. જેને પગલે અત્યાર સુધી દિવસ દરમિયાન સામાન્ય રીતે ફરતા નગરજનો આખો દિવસ જેકેટ-સ્વેટરના સહારે જોવા મળ્યા હતા. પાંચ દિવસથી 8થી9 ડીગ્રી તાપમાન સાથે પવન પણ ચાલુ રહેતાં ઠંડીનો બેવડાઈ ગઈ છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x