ગુજરાત

વરસાદ બાદ ખાડાઓ પુરવામાં 509 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે, સરકારે કરી જાહેરાત 

મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના માર્ગોના પુનઃનિર્માણના કામો માટે માર્ગ બાંધકામ વિભાગને રૂ. 508.64 કરોડની ફાળવણીને મંજૂરી આપી છે. આ વર્ષે રાજ્યમાં વરસાદને કારણે 756 કિલોમીટર લંબાઈના કુલ 98 રસ્તાઓ પ્રભાવિત થયા છે.

આ રસ્તાઓના પુનઃસ્થાપન માટે માર્ગ બાંધકામ વિભાગને ફાળવવામાં આવેલી રકમમાંથી કામગીરી કરવામાં આવશે.હાલમાં, રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં કુલ 5,790 કિલોમીટર લંબાઈના રસ્તાઓ માટે આશરે રૂ. 5,986 કરોડનું કામ પ્રગતિમાં છે. આ ઉપરાંત, 2,763 કિલોમીટર લાંબા રસ્તાઓ માટે રૂ. 1,762 કરોડના કામો ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં છે અને ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.રાજ્યના રોડ નેટવર્ક અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત અને મજબૂત કરવા માટે આ કામ ચાલી રહ્યું છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x