ગાંધીનગર

ગાંધીનગર જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ જિલ્લા વેક્સીન સ્ટોરની મુલાકાત લીધી

ગાંધીનગર :
આગામી દિવસોમાં આવી રહેલ કોરોનાની રસી અંતર્ગત કોરોનાની રસીની જાળવણી અને સંગ્રહ કરવાની તમામ પ્રક્રિયાની જાણકારી મેળવવા ગાંધીનગર જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડૉ.કુલદીપ આર્યએ રૂબરૂ જિલ્લા વેક્સીન સ્ટ્રોરની મુલાકાત લીઘી હતી.કલેક્ટરશ્રી દ્વારા વેક્સીન જાળવણી અને સંગ્રહ કરવા માટે વપરાતા ILR ફ્રીઝનું, ડિપ ફ્રીઝ, કોલ્ડ બોક્સ, AD સીરીંઝ તેમજ રિઝયોનલ વેક્સીન સ્ટોર પરથી જિલ્લા વેક્સીન સ્ટોર પર તેમજ જિલ્લામાંથી કોલ્ડ ચેઈન પોઈન્ટ પર નિયત તાપમાને રસી પહોંચાડવા ઉપયોગમાં લેવાનાર ઈન્ષ્યુલેટેડ વેક્સીન વાનનું પણ નિરિક્ષણ કર્યું હતું. મુલાકાત દરમ્યાન મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી ડૉ.એમ.એચ.સોલંકી, જિલ્લા રસીકરણ અધિકારીશ્રી ડૉ. હરેશ નાયક તેમજ જિલ્લા ફાર્માસીસ્ટશ્રી જાદવભાઈ ની ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતાં.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x