ગાંધીનગરગુજરાત

વેદ ઇન્‍ટરનેશનલ સ્‍કૂલમાં ટાઇમ મેનેજમેન્‍ટનો કાર્યક્મ યોજાયો.

વેદ ઇન્‍ટરનેશનલ સ્‍કૂલ,સરગાસણ ગાંધીનગર ખાતે શાળાના ટ્રસ્‍ટી શ્રી દ્વારા આવનારી બોર્ડ પરીક્ષાને અનુલક્ષીને તણાવમુક્તિ વિશે વિગતે સમજૂતી આપવામાં આવી હતી અને પરીક્ષા દરમિયાન કઇ રીતે સમયનું આયોજન કરવું તેની પણ માહિતી આપવામાં આવી જેનો વિદ્યાર્થીઓએ બહોળા પ્રમાણમાં લાભ લીધો હતો.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x