ગુજરાત

પીએમના કાર્યક્રમમાં દોડતી 32 બસમાંથી 20 લાખની આવક

ભુજમાં વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમથી લોકોને લઇ જવા માટે શહેરના ડેપોમાંથી 32 એસટી બસો દોડાવવામાં આવી હતી. આથી એસટી ડેપોને રૂ.20 લાખની આવક થશે. ભુજમાં આયોજિત કાર્યક્રમ માટે બસોનું બિલ નર્મદા નિગમના કાર્યપાલક ઈજનેર ભુજને મોકલી આપવામાં આવ્યું હોવાનું નિગમના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. તાજેતરમાં ભુજમાં આયોજિત વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં પાટનગર ગાંધીનગરના એસટી ડેપોમાંથી કુલ 32 બસો મોકલવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમમાંથી લોકોને ભુજ લઇ જવા માટે એસટી બસો દોડાવવામાં આવી હતી. જેમાં રાજ્યભરમાંથી કુલ 2500 બસોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

શહેર ડેપોને કુલ 32 બસો ફાળવવાની હતી. સિટી ડેપોથી ઉપડતી બસો ભુજ અને ત્યાંથી લગભગ 1020 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તેથી, ખાસ પાળીમાં દોડતી બસો માટે અનુસૂચિત જનજાતિ નિગમ દ્વારા નિશ્ચિત ભાડું વસૂલવામાં આવે છે.જેમાં સિટી ડેપોમાંથી મોકલવામાં આવતી 32 એસટી બસનું કુલ ભાડું 20 લાખની આસપાસ છે. તેથી ભુજમાં દોડતી 32 બસોના ભાડાનું બિલ નર્મદા નિગમના કાર્યપાલક ઈજનેર ભુજના નામે તૈયાર કરીને મોકલવામાં આવ્યું હોવાનું એસટી નિગમના જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. ડેપોને જાહેર કાર્યક્રમોમાં બસો દોડાવવાથી આવક થાય છે. જે શહેરીજનોની સુવિધામાં વધારો કરે છે. તે જ સમયે વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં બસ દોડીને ભુજ આવ્યા હતા.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x