ગુજરાત

ગુજરાતમાં પાન-મસાલા અને તમાકુ-ગુટખાના વેચાણ અંગે સરકાર દ્વારા કયો નવો મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં હાલમાં તમાકુ અથવા નિકોટિન ધરાવતા ગુટખા અને પાન મસાલાના વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીએ જણાવ્યું છે કે નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે તેણે 9 સપ્ટેમ્બર, 2022થી આ પ્રતિબંધને વધુ એક વર્ષ માટે લંબાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.આ પ્રતિબંધ ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006 અને રેગ્યુલેશન્સ-2011 હેઠળના નિયમો હેઠળ લાદવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ ખોરાકમાં તમાકુ અથવા નિકોટિન ઉમેરવા પર પ્રતિબંધ છે. ગુટકામાં તમાકુ અથવા નિકોટીનની હાજરી માનવ સ્વાસ્થ્યને ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડે છે. તેથી નાગરિકો અને આવનારી પેઢીના આરોગ્યની જાળવણી માટે ગુટખા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જરૂરી હોવાથી આ નિર્ણય લેવાયો છે.આ નિયમનો ભંગ કરનાર સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વધુમાં, તમાકુ અથવા નિકોટિન ધરાવતા ગુટકા અથવા પાન મસાલાનું વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ કરનાર કોઈપણ વેપારી કાયદા હેઠળ કડક કાર્યવાહીનો સામનો કરશે.

ગુટકામાં તમાકુ અથવા નિકોટીનની હાજરી માનવ સ્વાસ્થ્યને ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડે છે. તેથી નાગરિકો અને આવનારી પેઢીના આરોગ્યની જાળવણી માટે ગુટખા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જરૂરી હોવાથી આ નિર્ણય લેવાયો છે. આ નિયમનો ભંગ કરનાર સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.તદુપરાંત, ખાદ્ય અને ઔષધ નિયમન તંત્ર ગાંધીનગરની યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ કોઈપણ વેપારી તમાકુ કે નિકોટીન ધરાવતા ગુટકા કે પાન મસાલાનું વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ કરશે તો કાયદા હેઠળ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x