ગુજરાત

એચ. ક્યુબ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માં આજે ઔલોકીક રક્ષાબંધન ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

ખેડા :

ખેડા જિલ્લાના વાસણા (બું) ખાતે આવેલ એચ. ક્યુબ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માં આજે ઔલોકીક રક્ષાબંધન ની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.
હરિદ્વાર મિત્ર મંડળ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ના ચેરમેન હરિભાઈ નાયર અને બ્રહ્માકુમારી વિશ્વ વિદ્યાલય ની રામોલ શાખા ની બહેનો એ કંપનીના 300 જેટલા કામદારો અને અન્ય સાથે કંપનીના મેં. ડાયરેકટર દર્શનભાઈ ગોરસીયા, વિનોદચંદ્ર એલ. પટેલ ને પણ જીવન રક્ષા બાંધીને લાંબા અને સુખી આયુષ્ય ના શુભ આશિષ આપ્યા.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *